Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw
   
  Lokalny Ośrodek Wsparcia w Bielsku-Białej
  Aktualności
 

Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji informuje:

rozstrzygnięto konkurs w ramach projektu „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw” na
utworzenie 16 Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 8 października spośród nadesłanych ofert wyłoniła 10 podmiotów, które na terenie 12 województw w kraju utworzą Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodku będzie udzielana bezpłatna pomoc prawna, psychologiczna i socjalna osobom pokrzywdzonym. Ośrodki będą tworzyć ogólnokrajową sieć pomocy ofiarom przestępstw. Z każdym z ośrodków będzie współpracowało 5 wolontariuszy pełniących funkcję opiekuna ofiary, którzy będą udzielać pomocy i asystować pokrzywdzonemu poza siedzibą ośrodka.

W ramach przeprowadzonego konkursu wyłoniono następujące podmioty z terenu poszczególnych województw:
1. zachodnio – pomorskie:
Stowarzyszenie „SOS” dla Rodziny
2. lubuskie
Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA
3. kujawsko – pomorskie
Stowarzyszenie „AZYL” na rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom Ofiarom Przemocy
4. łódzkie
Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób Działających na Rzecz Bezrobotnych „Wszyscy Razem”
5. opolskie
a. Stowarzyszenie Godność i Praca
6. śląskie
Śląska Fundacja ETOH Błękitny Krzyż
7. małopolskie
Caritas Diecezji Kieleckiej
8. świętokrzyskie
Caritas Diecezji Kieleckiej
9. podkarpackie
Caritas Diecezji Kieleckiej
10. lubelskie
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Agape”
11. mazowieckie
Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Troska”
12. warmińsko – mazurskie
Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

Źródło strona MInisterstwa Sprawiedliwości  http://www.ms.gov.pl/ogloszenia.php#akt081020a
 
  Naszą stronę odwiedziło już 3905 odwiedzającyMiło nam :) Copyright: J.N.  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
Lokalny Ośrodek Wsparcia udziela bezpłatnej pomocy osobom, które osobiście zgłoszą się po pomoc do Ośrodka lub wyrażą taką wolę wobec policjanta, prokuratora czy członka innej instytucji czy organizacji wchodzącej w skład Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw (SPOP).